Till arkivet för Febr, 2017

Ny examensordning – nu är vi igång

Nu är äntligen processen med att ta fram en ny examensordning för en tandhygienistexamen omfattande 180 högskolepoäng inledd. 

På utbildningsdepartementet välkomnade Kerstin Jacobsson och Malin Bolinder den referensgrupp som utsetts. Undertecknad representerar STHF och i övrigt består gruppen av sju representanter från tandhygienistprogram, en utredare från Universitetkanslerämbetet, UKÄ, en representant från Socialstyrelsen respektive Sveriges Kommuner och Landsting SKL samt från Privattandläkarna och två tandhygieniststudenter. 

Referensgruppen, som inom sig även utsett en mindre arbetsgrupp, kommer bistå utbildningsdepartementets utredare i arbetet. Under våren inleds processen med att utifrån tidigare examensordning, erfarenheter från tandhygienistprogrammen och program på motsvarande utbildningsnivå ta fram ett underlag. Till hösten sker departementets beredningsarbete och om allt fungerat väl i processen tas beslut om ny examensordningen under våren 2018. Därefter vidtar en fas där lärosätena ansöker om de nya examenstillstånd som UKÄ behandlar och beviljar innan lärosätena utlyser utbildningen enligt ny examensordning. Det betyder att den nya utbildningen kan starta tidigast i september 2019.

Vi kan därmed konstatera att det inte blir en så snabb process som vi skulle önska. Departementet anser dock att det faktiskt är en ovanligt snabb hantering om tidsplanen håller.

Nu är vi igång, det är på riktigt och det finns ingen återvändo. Mycket återstår att lösa, men nu har vi en plattform för vidare professionsutveckling och framtidstro. Följ processen här på Bloggen! 

Publicerad den 06 februari, 2017 av Yvonne Nyblom

Kommentarer

Namn (obligatoriskt och visas) E-post (obligatoriskt, visas ej) Kommentar
Yvonne Nyblom

Yvonne Nyblom

Ordförande i Sveriges Tandhygienistförening

Detta får du som medlem

Sveriges Tandhygienistförening är organisationen för landets alla tandhygienister antingen du arbetar privat, offentligt eller som egen företagare.

Studerar du?

  • Gratis medlemskap under studietiden
  • TandhygienistTidningen
  • Nyhetsbrev
  • Råd om anställning och lön.

Bli medlem här

Studerar du till Tandhygienist?

• gratis medlemskap under studietiden
• TandhygienistTidningen
• nyhetsbrev
• råd om anställning och lön

Bli studerandemedlem i STHF nu!