2017-01-24TandhygienistDagar

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagar med ett aktuellt vetenskapligt program, dentalutställning och högklassigt socialt program. Inbjudan når alla medlemmar och annonseras fortlöpande i TandhygienistTidningen, på Facebook och under denna rubrik.

Projektansvarig
Lillemor Nordenhammar

Projektledare
Margaretha Malmquist

TandhygienistDagar 2017 –
Hälsomyter, Erosioner & Munhälsa

ThygDagar_2017

STHFs TandhygienistDagar 2017 kommer arrangeras på Svenska Mässan och Hotel Gothia Towers den 2-4 april i Göteborg.

Läs mer>