2016-04-14TandhygienistDagar

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagar med ett aktuellt vetenskapligt program, dentalutställning och högklassigt socialt program. Inbjudan når alla medlemmar och annonseras fortlöpande i TandhygienistTidningen, på Facebook och under denna rubrik.

Projektansvarig
Lillemor Nordenhammar

Projektledare
Margaretha Malmquist


Rekorddeltagande vid TandhygienistDagarna i Malmö


Malmö Live

ThygDagar_2016

TandhygienistDagarna 2016 arrangerades på Malmö Live 10-12 april med tema PARODONTIT, STRESS OCH ALLMÄN SJUKDOMAR

Årets tema lockade nästan 1 000 deltagare till Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Med välkända och skickliga föreläsare som Björn Klinge, Annsofi Johannsen, Klas Sjöberg och Dan Hasson var fokus på hur allmänsjukdomar påverkar munnen samt hur vår tids livsstilsepidemier och stress angriper kroppen och påverkar oss. Deltagarna kunde också ta del av en dentalutställning med 40 företag, en mindre posterpresentation samt en parallell session med muntliga vetenskapliga presentationer.

För ytterligare information kontakta Resia tel 018-18 35 35 eller via
e-post congress.uppsala@resia.se

Program TandhygienistDagarna 2016 Malmö

TePe_2015

Huvudsponsor vid TandhygienistDagarna 2016 är TePe Munhygienprodukter AB