Front couple

Välkommen tandhygienist!

Sveriges Tandhygienistförening, STHF är tandhygienistprofessionens organisation som arbetar med frågor som rör tandhygienistens roll i samhället antingen man arbetar inom offentlig eller privat tandvård alternativt som egen företagare. STHF, med ca 3 700 medlemmar är en förening inom Sacoförbundet SRAT.

Till STHFs Ordförandeblogg

Vi finns på Facebook

TandhygienistDagar 2015

 Karlstad CCC ny

Munhälsa och livsstil – ta hand om din kropp och dina tänder

Detta är rubriken när TandhygienistDagarna 2015 genomförs den 12-14 april på Karlstad CCC. Allmänhälsa  och munslemihinneförändringar, tobaksprevention, rökfri behandling och sjukdomsförebyggande metoder - samtal om levnadsvanor i tandvården, kommer vara i fokus vid nästa års föreläsningar.

Anmälan för posterpresentation är öppen nu t o m 2015 01 20

 

TandhygienistDagar 2015

Detta får du som medlem

Sveriges Tandhygienistförening är organisationen för landets alla tandhygienister antingen du arbetar privat, offentligt eller som egen företagare.

Studerar du?

  • Gratis medlemskap under studietiden
  • TandhygienistTidningen
  • Nyhetsbrev
  • Råd om anställning och lön.

Aktuell Tidning

TandhygienistTidningen nr 5.14 utkommer under v. 45

På ledarplats skriver STHFs ordförande om vikten av att vara medlem i Sveriges Tandhygienistförening. - I en tid då varje dag är fylld av ställningstaganden, för eller emot, rätt eller fel, viktigt eller oviktigt, fattar vi ofta snabba beslut. De flesta av oss har en kompass som vi följer, en grund att stå på och som vi förhåller oss till när vi fattar våra beslut. Problemet är många gånger att det är mycket som är viktigt och så många angelägna saker att engagera sig i, säger Yvonne Nyblom.

 

Aktuell Tidning