Front couple

Välkommen tandhygienist!

Sveriges Tandhygienistförening, STHF är organisation för landets tandhygienister, som arbetar med frågor som berör tandhygienistens roll i samhället antingen man arbetar inom offentlig eller privat tandvård alternativt som egen företagare. STHF, med ca 3 700 medlemmar är en politiskt oberoende förening inom Sacoförbundet SRAT.

Till STHFs Ordförandeblogg

Vi finns på Facebook

TandhygienistDagar 2015

 Thyg2015

Årets TandhygienistDagar ”Munhälsa och livsstil – ta hand om din kropp och dina tänder” lockade ca 700 deltagare till Karlstad CCC 

Årets tema fokuserade och bekräftade att livsstil påverkar såväl allmän hälsa som munhälsa samt att tobakspreventivt arbete och rökstopp i samband med sjukdomsbehandling är av största vikt.

Intressanta föreläsningar varvades med en dentalutställning och generösa företag, besök på Selma Lagerlöfs Mårbacka, en oförglömlig kväll med Johan Boding och King of Queen samt sist men inte minst ett uppskattat besök på Sandgrund och Lars Lerins permanenta konsthall.

Ett stort tack riktas också till årets sponsor Oral-B.

TandhygienistDagarna 2016 äger rum på Malmö Live 10-12 april!

 

TandhygienistDagar 2015

Detta får du som medlem

Sveriges Tandhygienistförening är organisationen för landets alla tandhygienister antingen du arbetar privat, offentligt eller som egen företagare.

Studerar du?

  • Gratis medlemskap under studietiden
  • TandhygienistTidningen
  • Nyhetsbrev
  • Råd om anställning och lön.

Aktuell Tidning

Behovet av specialkompetens är allt tydligare och viktigare, säger Yvonne Nyblom i sin ledare i TandhygienistTidningen nr 2.15 som utkommer under vecka 15.

I ett antal artiklar fokuserar TandhygienistTidningen på ”Tandhygienist och chef”. Fler och fler tandhygienister antar utmaningen att bli klinikchefer. Vi har pratat med fyra tandhygienister som vill ta ett större ansvar, påverka utvecklingen och leda både verksamhet och människor. Vidare om kan du ta del av artiklar om eget företagande och krav för chefsrekrytering

Aktuell Tidning