Front couple

Välkommen tandhygienist!

Sveriges Tandhygienistförening, STHF är organisation för landets tandhygienister, som arbetar med frågor som berör tandhygienistens roll i samhället antingen man arbetar inom offentlig eller privat tandvård alternativt som egen företagare. STHF, med ca 3 700 medlemmar är en politiskt oberoende förening inom Sacoförbundet SRAT.

Till STHFs Ordförandeblogg

Vi finns på Facebook

Tandvård i media

2015-01-24 | Vimmerby Tidning

”Gå till en tandhygienist i tid”

2015-01-23 | Smålandsposten

Nya YH-utbildningar ska säkra vården

2015-01-23 | Västerbottens Läns Landsting

Folktandvården Teg i nya lokaler

2015-01-22 | SVT Hallandsnytt

Tandläkarklinik kallade pikétröjor från NK för arbetskl...

Visa alla nyheter

TandhygienistDagar 2015

 Karlstad CCC ny

Munhälsa och livsstil – ta hand om din kropp och dina tänder

Årets tema kommer fokusera på hur livsstil påverkar såväl allmän hälsa som munhälsa. Vikten av tobakspreventivt arbete och rökfri behandling kommer också att belysas. Dessutom väntar en stor dentalutställning och trevliga sociala program.

Anmälan senast 2015 02 26

 

TandhygienistDagar 2015

Detta får du som medlem

Sveriges Tandhygienistförening är organisationen för landets alla tandhygienister antingen du arbetar privat, offentligt eller som egen företagare.

Studerar du?

  • Gratis medlemskap under studietiden
  • TandhygienistTidningen
  • Nyhetsbrev
  • Råd om anställning och lön.

Aktuell Tidning

TandhygienistTidningen nr 6.14 utkommer under v. 51

Tandvårdsstöd till äldre över 65 år ses över och effektiviteten utreds. Det är det särskilda tandvårdsbidraget, STB, den landstingsfinansierade vården, uppsökande och nödvändig tandvård som nu sätts under lupp. Når stödet verkligen dem som avses? Kan det utformas effektivare så organisation och tillämpning optimeras? Det ekonomiska stödet till dessa grupper ska tjäna som en stimulans att upprätthålla en regelbunden relation med tandvården. 

 

Aktuell Tidning