Front couple

Välkommen tandhygienist!

Sveriges Tandhygienistförening, STHF är organisation för landets tandhygienister, som arbetar med frågor som berör tandhygienistens roll i samhället antingen man arbetar inom offentlig eller privat tandvård alternativt som egen företagare. STHF, med ca 3 700 medlemmar är en politiskt oberoende förening inom Sacoförbundet SRAT.

Till STHFs Ordförandeblogg

Vi finns på Facebook

TandhygienistDagar 2015

 Karlstad CCC ny

Munhälsa och livsstil – ta hand om din kropp och dina tänder

Årets tema kommer fokusera på hur livsstil påverkar såväl allmän hälsa som munhälsa. Vikten av tobakspreventivt arbete och rökfri behandling kommer också att belysas. Dessutom väntar en stor dentalutställning och trevliga sociala program.

Anmälan senast 2015 02 26

 

TandhygienistDagar 2015

Detta får du som medlem

Sveriges Tandhygienistförening är organisationen för landets alla tandhygienister antingen du arbetar privat, offentligt eller som egen företagare.

Studerar du?

  • Gratis medlemskap under studietiden
  • TandhygienistTidningen
  • Nyhetsbrev
  • Råd om anställning och lön.

Aktuell Tidning

Under 2015 kommer STHF fortsätta att bevaka och bidra i arbetet med att ta fram en ändamålsenlig grundutbildning och relevant fortbildning, skriver STHFs ordförande i årets första ledare i TandhygienistTidningen nr 1.15 som utkommer i v. 7.

-Professionsutveckling står i fokus och vid en verksamhetskonferens i februari kommer det diskuteras och läggas upp strategier för hur arbetet praktiskt ska genomsyra STHFs verksamhet, säger Yvonne Nyblom 

Aktuell Tidning